ซักเบาะ ซักพรม เคลือบเบาะ

“ภายในรถของท่านจะถูกทำความสะอาดอย่างมืออาชีพ”

 

  • ซักเบาะ ฟอกเบาะ เคลือบเบาะ: เหมาะสำหรับรถที่มีการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่ง มีกลิ่นเหม็นอับ หรือมีคราบสกปรก เช่น คราบน้ำ ชา กาแฟ อาหาร หรือรถที่ประสบปัญหาน้ำเข้าเนื่องจากฝนตกน้ำท่วม จากเบาะที่นั่งผู้โดยสาร โดยไม่ต้องถอดเบาะให้เกิดความเสียหาย ด้วยเครื่องซักฟอกเบาะชนิดพิเศษ สามารถขจัดคราบสกปรกได้เป็นอย่างดี
  • ราคา : เริ่มต้นที่ 2,500 บาท
     
  • ซักพรมพื้นรถ: การซักพรมพื้นรถ เพื่อขจัดความสกปรกภายในพื้นพรมของรถ ที่เกิดจากการใช้งานมาระยะเวลาหนึ่ง มีคราบฝังแน่นติดตามที่ต่างๆ เช่นคราบน้ำ นม ชา กาแฟ คราบเศษอาหาร หรือคราบน้ำ ส่งผลให้ รถของคุณมีกลิ่นเหม็น อันไม่พึงประสงค์
  • ราคา : เริ่มต้นที่ 2,000 บาท

บริการอื่น