อบโอโซน

“ภายในรถของท่านจะถูกทำความสะอาดอย่างมืออาชีพ”

 

  • อบโอโซน : ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องอบโอโซนที่ทันสมัย เข้าถึงระบบปรับอากาศภายในรถ สามารถฆ่าเชื้อรา เชื้อไวรัส รวมถึงกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ เช่นกลิ่นบุหรี่ กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นอาหารตกค้าง กลิ่นอับหรือกลิ่นสี ภายในรถ ได้ถึง 99 %

 


บริการอื่น