Jwash Carcare สาขา ถนนบรมราชชนนี

“J Wash Carcare มีศูนย์ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทย”

สาขา : เจวอช คาร์แคร์ สาขาถนนบรมราชชนนี
สถานที่ : ปั๊มคาลเท็กซ์ ถนนบรมราชชนนี ขาเข้า
98/2 หมู่ที่ 18 ถ. บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
Facebook : J-wash บรมฯ
เปิด : 07.30 - 19.30 น.
โทร : 092-863-9691