Cardipick จ.สมุทรปราการ

“J Wash Carcare มีศูนย์ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทย”

สาขา : Cardipick
สถานที่ : ข้างเทศบาลเมืองแพรกษา, ซอยมังกร-นาคดี แยกเข้า ซอย อบต.พัฒนา (ซอยศาลเจ้าแม่ตะเคียน)
418 ซอยแพรกษา11 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Facebook : Cardipick ล้างรถระบบอัตโนมัติ
เปิด : 08.00 - 19.00 น.
โทร : 061-009-9669