Jwash Carcare เจวอช คาร์แคร์ สาขา ถนนข้าวหลาม-ชลบุรี

“ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมใหม่ ๆ ของ J Wash Carcare “

 
 
การดูแลรักษารถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง การดูแลขั้นพื้นฐานอย่างเช่น การทำความสะอาด ในปัจจุบันทั่วโลกผู้บริโภคหันมานิยมใช้บริการเครื่องล้างรถอัตโนมัติ โดยทาง เจ-วอช เปิดศูนย์บริการดูแลรถยนต์ ในรูปแบบคาร์แคร์ ล้างด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติเป็นเทคโนโลยีการผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องของ ประหยัดเวลา ความสะดวก ความรวดเร็ว รวมไปถึงความสะอาดที่เป็นมาตรฐานของการให้บริการ