เปิดแล้วจ้า! Jwash Carcare เจวอช คาร์แคร์ สาขา สามชัย-หาดใหญ่

“ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมใหม่ ๆ ของ J Wash Carcare “

 
เพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องของ ประหยัดเวลา ความสะดวก ความรวดเร็ว รวมไปถึงความสะอาดที่เป็นมาตรฐานของการให้บริการที่ให้บริการความสะอาดเหมือนกันทุกคัน และมีความรวดเร็วให้บริการล้างสีดูดฝุ่นให้ แล้วเสร็จภายใน 12 นาที ถือว่าประหยัด คุ้มค่า และทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสในการรับลูกค้าต่อวันได้มากขึ้น