Jwash Carcare สาขา ถนนข้าวหลาม-ชลบุรี

“J Wash Carcare มีศูนย์ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทย”

 

สาขา : เจวอช คาร์แคร์ สาขาถนนข้าวหลาม-ชลบุรี
สถานที่ : ปั๊มเชลล์ ถนนข้าวหลาม ขาเข้าบางแสน
14/16 ตำบล ห้วยกะปิ เมือง ชลบุรี 20130
Facebook : J Wash Carcare สาขาถนนข้าวหลาม-ชลบุรี
เปิด : 08.30 - 19.00 น.
โทร : 093-518-7909