Jwash Carcare สาขา สาทร

“J Wash Carcare มีศูนย์ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทย”

สาขา : เจวอช คาร์แคร์ สาขา สาทร
สถานที่ : ปั๊มเซลล์ ปากซอยสวนพลู
เลขที่ 65 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Facebook : J Wash Carcare เจวอชคาร์แคร์ ล้างรถอัตโนมัติใน 5 นาที
เปิด : 07.30 - 19.30 น.
โทร : 065-717-5078