Jwash Carcare สาขา ราชพฤกษ์-นนทบุรี

“J Wash Carcare มีศูนย์ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทย”

สาขา : เจวอช คาร์แคร์ สาขาราชพฤกษ์-นนทบุรี
สถานที่ : ปั๊มคาลเท็กซ์ ห่างจากโรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า 1 กม.
63 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Facebook : เจวอช คาร์แคร์ สาขาราชพฤกษ์-นนทบุรี Jwash Ratchaphruek
เปิด : 08.00 - 20.00 น.
โทร : 084-644-4624