คลีน แอนด์ เคลียร์ คาร์แคร์ จ.พิษณุโลก

“J Wash Carcare มีศูนย์ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทย”

 

สาขา : คลีน แอนด์ เคลียร์ คาร์แคร์
สถานที่ : ห่างจากแม็คโครพิษณุโลก 300 เมตร
14 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
Facebook : คลีน แอนด์ เคลียร์ คาร์แคร์
เปิด : 08.30 - 18.30 น.
โทร : 087-520-4281