J Wash BIG WASH

J Wash BIG WASH

J Wash Big Wash

ครบทุกฟังก์ชั่นด้วยการล้างที่สะอาดเนี้ยบ..เหมาะสำหรับรถบรรทุกหรือรถบัสขนาดใหญ่ ล้างสะอาด สะดวก รวดเร็วทันใจ ประหยัดเวลา